Wuhan Sanlian Electric Co., Ltd

    Sales service network

        
    Logistics and distribution service areas Covering provinces
    Shanghai warehouse services Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Ningxia, Qinghai
    Shenzhen warehouse services Guangdong, Fujian, Jiangxi, Hainan, Yunnan, Guangxi, Xinjiang, Tibet
    Beijing warehouse services Beijing, Tianjin, Hebei, Hunan, Henan, Shandong, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shaanxi, Gansu, Inner Mongolia, Guizhou
    Wuhan warehouse services Hubei Province
    Chongqing warehouse services Chongqing, Sichuan

    (工作日:9:30-18:30)

    在线QQ

    客服电话027-8719 9407